LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 11 ods. 12
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odsek 12 navrhujeme doplniť o nové písmeno upravujúce postup platobnej agentúry podľa osobitného predpisu, ak dôjde k postupu zo strany prijímateľa podľa § 12 ods. 2 tretej vety návrhu zákona.