LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 2 písm. o
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme výslovne v návrhu zákona upraviť, o akú zmluvu v celom znení návrhu zákona ide, napr., či ide o zmluvu o poskytnutí podpory podľa § 17. V texte návrhu nie je podrobnejšia úprava tohto zmluvného typu.