LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Páleník, Michal, Mgr. Ing.
Pripomienka k: § 11 ods. 11
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
alebo prijímateľ nespolupracuje pri rozvoji lokálneho turizmu (najmä rozvoje pešej turistiky a cykloturistiky).