LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K doložke zlučiteľnosti
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
1. Žiadame doložku zlučiteľnosti upraviť tak, aby medzi jednotlivými európskymi nariadeniami boli medzery a boli oddelené čiarkou, a to pre všeobecnú zrozumiteľnosť a gramatickú správnosť predkladaného materiálu.