LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: § 30 ods. 2
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 30 ods. 2 návrhu zákona sa ustanovuje, že konajúci orgán si môže o predbežnej otázke urobiť úsudok aj sám. Upozorňujeme, že súčasná právna úprava a legislatívna prax počíta s možnosťou vlastného úsudku konajúceho orgánu, avšak vo veci nikdy nemôže rozhodnúť sám, čo tvorí podstatu inštitútu predbežných otázok. Navrhujeme uvedené ustanovenie prepracovať.