LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: § 14 ods. 2
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 14 ods. 2 návrhu zákona žiadame namiesto „ministerstva financií“ uviesť úplný a správny názov ministerstva, prípadne vytvoriť legislatívnu skratku „ministerstvo financií“ a túto v prípade potreby ďalej používať v celom návrhu.