LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: § 9 ods. 4
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 9 ods. 4 návrhu zákona žiadame za slovami „členských štátov“ doplniť slová „Európskej únie“. Zároveň odporúčame v uvedenom ustanovení vytvoriť legislatívnu skratku „členský štát“ a tento ďalej používať v celom návrhu.