LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: § 2 písm. c
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V § 2 písm. c) návrhu zákona odporúčame pri jednotlivých programoch uviesť odkaz na ich právny základ.