LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: Všeobecne k návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme, aby v návrhu zákona boli v prípade konania podľa tohto zákona, upravené iba odchýlky od správneho poriadku a odporúčame, aby sa ostatná časť konania spravovala správnym poriadkom.