LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 42
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Znenie odseku 7 žiadam  terminologicky zosúladiť s  § 7 ods. 1 písm. c) zákona rozpočtových pravidlách a pojem „výnosy z pokút“ nahradiť pojmom „pokuty“, pretože pojem „výnos“ je ponímaný ako úžitok vzniknutý z týchto príjmov.