LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 14
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhované znenia je potrebné prehodnotiť z dôvodu možnej duplicity so zákonom o príspevku z EŠIF, konkrétne s § 37, 38, 42, 43 a 45 ( podpora z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, respektíve  podpora v rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo), aby bolo zrejmé, ktorý právny predpis sa v daných prípadoch bude aplikovať.