LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 11
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Znenie odseku 7, vzhľadom na prijatie zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, je potrebné doplniť tak, aby bolo zrejmé, že správa o zistenej nezrovnalosti sa nebude predkladať ani v prípade, ak je samotný prijímateľ ako právnická osoba podozrivý zo spáchania trestného činu.