LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 9
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčam v odseku 5 navrhovanú lehotu 13 mesiacov pre rozhodnutie agentúry primerane skrátiť vzhľadom na výrobný proces v poľnohospodárskom sektore; rozhodovať o poskytovaní podpory v lehote do 13 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti o poskytnutie podpory je z časového hľadiska neprimerane dlhé.