LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 10
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadam zosúladiť terminológiu § 5 ods. 1 až 3, § 10 a § 12 ods. 14 s terminológiou zákona o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého sa s účinnosťou od 1. januára 2018 bude používať iba pojem „samostatný účet“ v príslušnom gramatickom tvare.