LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Beriem na vedomie, že výdavky vyplývajúce z návrhu budú zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na príslušný rozpočtový rok, bez zvýšených požiadaviek na prostriedky štátneho rozpočtu.