LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 20 ods. 5 písm. c)
Dátum vytvorenia: 05.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Precizovať ustanovenie § 20 ods. 5 písm. c) precizovať, aby bolo zrejmé, aké údaje právnickej osoby a aké údaje štatutárneho orgánu budú spracúvané. 

Odôvodnenie:

Z ustanovenia nie je zrejmé, ktoré údaje o právnickej osobe sa budú spracúvať, napr. telefóne číslo a adresa elektronickej pošty, a ktoré údaje budú spracúvané o členoch štatutárneho orgánu. Zároveň nie je zrejmé, či tieto údaje musia byť o všetkých členoch štatutárneho orgánu, a ktoré údaje sa spracúvajú, ak ide o člena štatutárneho orgánu, ktorý je cudzincom.