LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 20 ods. 5 písm. b)
Dátum vytvorenia: 05.01.2017
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 20 ods. 5 písm. b) ponechať uvedenie rodného čísla ako všeobecného identifikátora, len v prípade, ak fyzická osoba podnikateľ nemá pridelené identifikačné číslo organizácie. 

Odôvodnenie:

Pri spracúvaní osobných údajov je potrebné vychádzať zo zásady minimalizácie spracúvaných osobných údajov, a teda je potrebné spracúvať len nevyhnutný rozsah osobných údajov. Pre jednoznačnú identifikáciu konkrétnej osoby – podnikateľa, je postačujúce, aby sa do registra zapisoval len jeden zo všeobecných identifikátorov (rodné číslo alebo identifikačné údaje organizácie), a nie oba. Preto je potrebné prioritne spracúvať o fyzickej osobe – podnikateľovi práve identifikačné číslo organizácie, a len v prípade, ak mu nebolo pridelené, tak je vhodné spracúvať jeho rodné číslo.