LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 42 ods. 2
Dátum vytvorenia: 05.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V § 42 ods. 2  slovo „primeranej“ nahradiť konkrétnou lehotou pretože pojem je neurčitého významu,  ods. 2 a  3 za slovo „informačnej“ vložiť slovo „povinnosti“.