LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 4 ods. 2 písm. b
Dátum vytvorenia: 05.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 4 ods. 2 písm.  b), § 8 ods. 1 a § 44 ods. 2  vypustiť slová „ods. 1“ pretože § 3 nie je členený na odseky,  ods. 3 písm. f)  vypustiť slovo „orgánom“ z nadbytočnosti.