LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 4 ods. 2 písm. a
Dátum vytvorenia: 05.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. a) a b) dať do súladu vo vzťahu k pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v riadení finančných podpôr poskytovaných z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo.