LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 2 písm. g
Dátum vytvorenia: 05.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V § 2 písm. g) za slovo „fyzická“ vložiť slovo „osoba“,  písm. h) na konci pripojiť slová „na plochu“ a  písm. n) za slovo „štátna“ vložiť slovo „pomoc“.