LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 24 ods. 4
Dátum vytvorenia: 05.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Slová ,,odseku 1 až odseku 3" odporúčame nahradiť slovami ,,odseku 1 až 3".

Odôvodnenie:
Legislatívno-technická pripomienka.