LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: v prilohe č 2
Dátum vytvorenia: 05.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
6. V prílohe č. 2 Vplyvy na rozpočet verejnej správy, bližšie vysvetliť zdroj hodnôt uvedených v tabuľke č. 1 ako aj doplnenie analýzy príslušných vplyvov, ktorá by  obsahovala bližšie vysvetlenie a popis. Zároveň navrhujeme za účelom posúdenia navrhovanej legislatívy očistiť vplyvy na rozpočet o vplyvy aktuálne platného zákona 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, ktorý sa  navrhuje zrušiť.