LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: § 2
Dátum vytvorenia: 05.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
1. V § 2 písm. g) návrhu je potrebné za slovo „fyzická“ vložiť slovo „osoba“.
2. V § 2 písm. n) návrhu je potrebné za slovo „štátna“ vložiť slovo „pomoc“.