LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Dôvodovej správe časti A. Všeobecná časť
Dátum vytvorenia: 05.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V Dôvodovej správe časti A. Všeobecná časť odporúčame v druhom odseku v názve návrhu zákona a názve zákona č. 543/2007 Z. z. vypustiť slová „Národnej rady Slovenskej republiky“, zaviesť legislatívnu skratku pre zákon č. 543/2007 Z. z. a následne ju používať v celej Dôvodovej správe, v treťom odseku slovo „ministerstva“ nahradiť slovami „Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky“, zaviesť legislatívnu skratku a následne ju používať v celej Dôvodovej správe a taktiež zaviesť legislatívnu skratku pre Pôdohospodársku platobnú agentúru a následne ju používať v celej Dôvodovej správe.