LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 30 ods. 3
Dátum vytvorenia: 05.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 30 ods. 3 návrhu zákona odporúčame preformulovať slová „ak patrí o tom rozhodovať súdu“ na „ak je vo veci príslušný na rozhodovanie súd“.