LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 26 ods. 3
Dátum vytvorenia: 05.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V § 26 ods. 3 návrhu zákona odporúčame slovo „podpísané“ nahradiť slovom „podpísanými“ a konkretizovať, ktoré osobitné právne predpisy môžu ustanoviť ďalšie náležitosti podania.