LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 24
Dátum vytvorenia: 05.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 24 návrhu zákona odporúčame v odseku 4 slová „odseku 1 až odseku 3“ nahradiť slovami „odseku 1 až 3“ a v odseku 5 slová „odseku 1 až odseku 4“ nahradiť slovami „odseku 1 až 4“.