LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 22 ods. 6
Dátum vytvorenia: 05.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 22 ods. 6 návrhu zákona odporúčame slová „keď bude rozhodnuté o tom, či je zaujatý“ nahradiť slovami „kedy bude rozhodnuté o jeho zaujatosti“.