LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 20
Dátum vytvorenia: 05.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 20 návrhu zákona odporúčame v odseku 7 písmene b) slová „odseku 2“ nahradiť slovami „odseku 4“, v odseku 8 slová „odseku 2“ nahradiť slovami „odseku 4“.