LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k: celému materiálu k návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 05.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V celom materiáli k návrhu zákona odporúčame odstrániť gramatické a formálne chyby, zavádzať a používať legislatívne skratky, citovať jednotlivé ustanovenia paragrafov a článkov právnych predpisov a názvy právnych predpisov, uvádzať úplné a skrátené citácie právne záväzných aktov Európskej únie v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky.