LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne k materiálu
Dátum vytvorenia: 05.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame zvážiť, či je potrebné deliť právny predpis na veľké množstvo dielov, keďže v niektorých dieloch sa nachádza len jeden alebo dva paragrafy.

Odôvodnenie:
Legislatívna technika.