LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 45 ods. 4
Dátum vytvorenia: 05.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame vypustiť a presunúť uvedené právne predpisy do zrušovacieho ustanovenia uvedeného v § 46.

Odôvodnenie:
Vzhľadom na navrhovaný dátum účinnosti 1. januára 2018 má predkladateľ zákona dostatok času na vydanie nového všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý nadobudne účinnosť ku dňu nadobudnutia účinnosti predkladaného zákona.