LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 4
Dátum vytvorenia: 05.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame zvážiť spojenie odsekov 2 a 3 do jedného odseku.

Odôvodnenie:
Legislatívno-technická pripomienka.