LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne k materiálu
Dátum vytvorenia: 05.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Text poznámok pod čiarou odporúčame zosúladiť s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky.

Odôvodnenie:
Legislatívna pripomienka.