LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 11 ods. 4
Dátum vytvorenia: 04.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame nahradiť slová "riadiaci orgán" slovom "ministerstvo".