LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 20 ods. 8
Dátum vytvorenia: 30.12.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V texte je nesprávny odkaz na odsek 2, zrejme má byť odsek 4.