LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 4 ods. 2 písm. b
Dátum vytvorenia: 30.12.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V texte je nesprávny odkaz na § 3 ods. 1 návrhu, § 3  nie je členený na odseky.