LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 4 ods. 2 písm. a
Dátum vytvorenia: 30.12.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V tomto ustanovení nie je uvedený Európsky námorný a rybársky fond, ktorý je však uvedený v § 4 ods. 1 návrhu.