LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 2 písm. l
Dátum vytvorenia: 30.12.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme upraviť tak, aby bolo zrejmé o aký typ zmluvy ide. Poznamenávame, že v kontexte úpravy postupu a podmienok  poskytnutia podpory sa v texte návrhu nenachádza jednoznačná a  podrobnejšia úprava ohľadne tejto zmluvy. Odporúčame zvážiť úpravu v tomto smere.  (Rovnaká pripomienka k písmenu o))