LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K doložke vybraných vplyvov
Dátum vytvorenia: 28.12.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame v doložke vybraných vplyvov neuvádzať formulár pre analýzu sociálnych vplyvov.
Odôvodnenie: Materiál nepredpokladá sociálne vplyvy, preto nie je potrebné prikladať analýzu sociálnych vplyvov.