LP/2016/1038 Návrh majetkového usporiadania obytného súboru Krasňany a vysporiadania finančných vzťahov s mestom Žilina

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienka k: k celému materiálu
Dátum vytvorenia: 29.11.2016
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
bez pripomienok