LP/2016/1038 Návrh majetkového usporiadania obytného súboru Krasňany a vysporiadania finančných vzťahov s mestom Žilina

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: celému materiálu
Dátum vytvorenia: 25.11.2016
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Bez pripomienok.