LP/2016/1025 Návrh na uzavretie Zmluvy o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou – Rámcový úver na spolufinancovanie investícií v rámci vybraných opatrení Programu rozvoj vidieka SR v programovom období 2014 – 2020

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Pripomienka k: celému materiálu
Dátum vytvorenia: 29.11.2016
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Bez pripomienok.