LP/2016/1015 Koncepcia implementácie Agendy 2030 v medzinárodnom prostredí

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 601.273/2016-ORPO
Podnet: Uznesenie vlády č. 95/2016 bod C.1. z 2. marca 2016
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1015
Dátum začiatku MPK: 25.11.2016
Dátum konca MPK: 08.12.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.11.2016
Ukončenie štádia: 25.11.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.11.2016
Ukončenie štádia: 08.12.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.12.2016
Ukončenie štádia: 28.12.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)