LP/2016/1014 Návrh na vypovedanie Administratívnej dohody medzi Organizáciou OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO) a vládou Slovenskej republiky a ukončenie členstva Slovenskej republiky v UNIDO

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 31330/2016-4230-62738
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál je predmetom medzirezortného pripomienkového konania v skrátenej lehote 5 pracovných dní z dôvodu zabezpečenia dostatočnej časovej rezervy pre uloženie listiny o vystúpení Slovenskej republiky u depozitára, generálneho tajomníka OSN, v súlade s článkom 6 Ústavy UNIDO do konca kalendárneho roku 2016. Pri nesplnení tohto termínu nebude možné ukončiť členstvo SR v predmetnej organizácii ku 31. decembru 2017 a SR bude povinná hradiť členské príspevky aj po roku 2017, čím dôjde k zaťaženiu verejných financií SR.
Posledná zmena: 01.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1014
Dátum začiatku MPK: 15.11.2016
Dátum konca MPK: 22.11.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.11.2016
Ukončenie štádia: 15.11.2016
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.11.2016
Ukončenie štádia: 22.11.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.11.2016
Ukončenie štádia: 30.11.2016
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 01.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)