LP/2016/1003 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorení záruky EFSD a záručného fondu EFSD

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 601.235/2016-ORPO
Podnet: Uznesenie vlády SR č.627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh nariadenia je priamou reakciou Európskej únie na akútnosť situácie spojenou s migračnou krízou a urýchlenú potrebu politicky stimulovať partnerské krajiny v Afrike k spolupráci pri riešení príčin migrácie prostredníctvom vytvorenia investičných možností na zmobilizovanie domácich a súkromných zdrojov. Predmetný návrh odpovedá tiež na kľúčové posolstva Bratislavskej deklarácie z dňa 16. septembra 2016, kde európski lídri žiadali inštitúcie EÚ o bezodkladnú a koordinovanú činnosť spolu s ČŠ EÚ pri riešení príčin migračnej krízy. Udržateľná migrácia je jednou z pilierov priorít SK PRES. Z uvedeného si dovoľujeme predložiť materiál na medzirezortné pripomienkové konanie v skrátenej dobe 5 dní.
Posledná zmena: 23.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1003
Dátum začiatku MPK: 09.11.2016
Dátum konca MPK: 15.11.2016
Dátum ukončenia procesu: 23.11.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.11.2016
Ukončenie štádia: 09.11.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.11.2016
Ukončenie štádia: 15.11.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.11.2016
Ukončenie štádia: 22.11.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.11.2016
Ukončenie štádia: 23.11.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.11.2016
Ukončenie štádia: 23.11.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 23.11.2016
Ukončenie štádia: 23.11.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)