Kontakty

Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom webu je: 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Sekcia edičných činností

Odbor správy IS Slov-Lex

Račianska 71, 813 11 Bratislava

Tel. infolinka:02 888 91 862, 0905 338 044

Sekretariát: 02 888 91 864, 02 888 91 865

Doručovanie elektronických žiadostí o vyhlásenie právnych predpisov: zbierka.zakonov@justice.sk

e-mail: helpdesk@slov-lex.sk

Facebook: www.facebook.com/slovlex

Twitter: www.twitter.com/SlovLex

Na infolinku 02 888 91 862 alebo 0905 338 044 nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch, pondelok až piatok, od 9.00 do 15.00 hod.

Hovory sa spoplatňujú podľa cenníkov služieb operátorov poskytujúcich telekomunikačné služby ako hovory na bežnú pevnú linku. 

V prípade akýchkoľvek problémov s dostupnosťou a obsahom webového sídla kontaktujte technickú podporu a správu obsahu webu na e-mailovej adrese: helpdesk@slov-lex.sk. V prípade, že chcete využiť prednastavený formulár, tento je dostupný TU