Naspäť na výsledky hľadania

ÚS SR Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. II.ÚS 27/94 z 25. mája 1994


Súd: Ústavný súd Slovenskej republiky
Spisová značka: II. ÚS 27/94
Zo dňa: 25.05.1994
Oblasť právnej úpravy:
  • Ústavné právo
  • Správne právo
  • Ľudské práva
  • Orgány ochrany práva
  • Štátna správa
  • Územná samospráva
  • Základné práva
  • Všeobecné súdnictvo
Väzby na predpisy Zbierky zákonov SR:Stavebné povolenie je rozhodnutím orgánu verejnej správy, ktorého zákonnosť preskúmavajú výlučne všeobecné súdy.
ÚS SR Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. II.ÚS 27/94 z 25. mája 1994

Ústavný súd Slovenskej republiky odmietol podnet fyzickej osoby na začatie konania ako zjavne neopodstatnený.

 

Z odôvodnenia:

 

Pisateľka podnetu okrem iného žiadala, aby Ústavný súd Slovenskej republiky preskúmal a zrušil stavebné povolenie vydané príslušným obvodným úradom životného prostredia.

 

Ústavný súd Slovenskej republiky podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky rozhoduje o sťažnostiach proti právoplatným rozhodnutiam ústredných orgánov štátnej správy, miestnych orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými boli porušené základné práva a slobody občanov, ak o ochrane týchto práv nerozhoduje iný súd.

 

Stavebné povolenie je však takým rozhodnutím orgánu verejnej správy, ktorého zákonnosť preskúmavajú výlučne všeobecné súdy na základe žaloby podanej podľa § 247 a nasledujúcich Občianskeho súdneho poriadku. Z toho tiež plynie vylúčenie právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky.