Najčastejšie otázky

Ako sa počítajú lehoty na pripomienkovanie právnych predpisov?

S účinnosťou od 1. januára 2020 nastala zmena v počítaní lehôt na pripomienkovanie návrhov právnych predpisov predložených do medzirezortného pripomienkového konania na portáli Slov-Lex.

V prípade, ak predkladateľ zverejní návrh právneho predpisu po 18:00 hodine, lehota na pripomienkovanie začína plynúť až od nasledujúceho pracovného dňa. Verejnosť však bude môcť pripomienkovať materiál okamžite po jeho zverejnení. V praxi tak už nebude dochádzať k skracovaniu lehôt zverejnením návrhu na pripomienkovanie vo večerných hodinách. 

Zároveň pripomíname, že lehota na pripomienkovanie taktiež neplynie počas víkendov a štátnych sviatkov.  Návrh právneho predpisu ale je možné aj počas týchto dní na portáli Slov-Lex pripomienkovať.

Mailové notifikácie o nových právnych predpisoch vyhlásených v Zbierke zákonov SR

V rámci skvalitňovania služieb a nástrojov informačného systému Slov-Lex je používateľom k dispozícii ďalšia novinka. Každý registrovaný používateľ si vo svojom profile nájde novú sekciu "Nastavenie služby e-mailových notifikácií", v rámci ktorej má okrem iného možnosť zvoliť si službu e-mailových notifikácií o nových vyhlásených právnych predpisoch v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Ak si teda používateľ aktivuje jednoduchým výberom túto službu, potom bude mailom informovaný o nových právnych predpisoch, ktoré v danom dni boli vyhlásené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Ako je to s právnymi predpismi prijatými pred rokom 1945?

V právnom informačnom systéme Slov-Lex sú zverejnené právne predpisy vydané v Zbierke zákonov od roku 1945. Právne predpisy vydané pred rokom 1945, ktoré nie sú zverejnené v systéme Slov-Lex sú prirodzene aj naďalej súčasťou slovenského právneho poriadku a sú právne záväzné v tlačenej forme. Otázkou samozrejme ostáva platnosť respektíve účinnosť takýchto právnych predpisov.

Listinná podoba Zbierky zákonov bola do konca roka 2015 jediným právne záväzným prameňom práva.

 

Prihlasovanie sa na portál

V rámci integrácie na systém jednotnej registrácie a prihlasovania do elektronických portálových služieb Ministerstva spravodlivosti SR (IAM MSSR) dôjde k nasledujúcim zmenám:

- Požívateľské účty, ktoré využívajú prihlasovanie pomocou eID karty (elektronického občianskeho preukazu) budú zmigrované do IAM MSSR.

- Prihlasovanie pomocou eID karty sa nemení. Linka Vás presmeruje na portál ÚPVS (www.slovensko.sk), rovnako ako tomu je aj teraz.

- Pokiaľ ste si na jednej z elektronických portálových služieb Ministerstva spravodlivosti SR zriadili eID účet, Váš  účet bude platný aj na portáli Slov-Lex.

- Jednotné prihlasovanie do elektronických portálových služieb Ministerstva spravodlivosti SR metódou jednotnej autorizácie (Single Sign-on) Vám umožní pristupovať  do viacerých informačných systémov MSSR (RESS, ISRU, ESMO...) pod jedným prihlásením.

- Ak ste využili spôsob prihlásenia pomocou eID karty, po dokončení integrácie na IAM MSSR sa už nebudete môcť prihlásiť pomocou prihlasovacieho mena a hesla, tak ako tomu bolo doteraz.

- Niektoré údaje (emailovú adresu a telefónne číslo) si budete môcť zeditovať len v IAM MSSR.

- Požívatelia, ktorí nevyužívajú prihlasovanie pomocou eID karty (elektronického občianskeho preukazu) sa naďalej prihlasujú pomocou emailovej adresy a hesla. Ich spôsob prihlásenia sa meniť nebude, avšak na tieto účty sa nebudú uplatňovať vyššie uvedené výhody.  

- Pokiaľ máte záujem o možnosť využívať vyššie uvedené výhody, odporúčame Vám aktivovať si prihlasovanie pomocou eID karty (elektronického občianskeho preukazu) prostredníctvom voľby „prihlásenia sa cez eID“ postupom uvedeným v príručke eGov služieb Slov-Lex, strana 10-12: https://www.slov-lex.sk/static/Pouzivatelska_prirucka_template_v4.2.pdf.

 

Nemožno sa dovolať na infolinku helpdesk používateľskej podpory Slov-Lex.

Ak nás kontaktujete telefonicky v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 15.00 hod. a Váš hovor nikto nedvíha, znamená to, že na kontaktné telefónne číslo 02 / 888 91 131 sa pred Vami dovolal iný používateľ, ktorého hovor vybavuje pracovník redakcie Slov-Lex. Napriek tomu, že je linka obsadená, ďalším volajúcim sa linka ozve vyzváňacím tónom.

Ak sa teda k nám nedovoláte ani opakovane, kontaktujte nás prostredníctvom mailu na adrese helpdesk@slov-lex.sk alebo využite možnosť nahlásiť Vašu požiadavku prostredníctvom kontaktného formulára.

 

Ako získam prehľad o všetkých legislatívnych procesoch, ktoré sú v MPK, ku ktorým sa môžem ako verejnosť vyjadriť?

Je niekoľko spôsobov, ktoré poskytujú prehľad o leg. procesoch nachádzajúcich sa v štádiu medzirezortného pripomienkového konania alebo aj v iných štádiách:

1. použijeme formulár na rozšírené vyhľadávanie, pri atribúte "Štádium procesu" si z ponuky vyberieme "Medzirezortné pripomienkové konanie" a výsledkom vyhľadania bude zoznam leg. procesov aktuálne nachádzajúcich sa v štádiu MPK, zoradených podľa dátumu začiatku MPK od najnovších po najstaršie (uvedenú funkcionalitu môžete použiť aj na vyhľadanie a zobrazenie leg. procesov v iných štádiách),

2. v systéme eLegislatíva si vyberieme jednoduchý vyhľadávací formulár (používateľ nájde pod "Vyhľadávanie legislatívneho procesu"); bez zadania akéhokoľvek parametra klikneme na "Vyhľadať" a výsledkom vyhľadania bude zoznam aktuálnych leg. procesov zoradený v jednotlivých štádiách, najskôr medzirezortné pripomienkové konanie, nasleduje vyhodnotenie MPK a postupne ďalšie štádiá leg. procesu; výsledky vyhľadania sú pre každé štádium zoradené podľa dátumu začiatku konkrétneho štádia od najnovších po najstaršie,

3. na sledovanie najnovších procesov v MPK portál ponúka aj inú funkcionalitu